Ang impormasyong lumalabas dito ay hindi inilaan upang bumuo ng legal na payo. Ang paggamit ng website ay hindi nilayon upang lumikha, at hindi bumubuo, ng relasyong abogado-kliyente. Ang website na ito ay isang pampublikong mapagkukunan ng pangkalahatang impormasyon na nilayon, ngunit hindi ipinangako o ginagarantiyahan, upang maging kumpleto, tumpak, at napapanahon. Ang mga bisita sa website na ito ay dapat kumilos o umiwas sa pagkilos nang hindi kumukunsulta sa isang lisensyadong abogado. Tinatanggihan ng KLD, LLP ang anuman at lahat ng pananagutan patungkol sa mga aksyon na ginawa o hindi ginawa batay sa nilalaman ng website na ito.