Pansamantalang Mga Visa sa Trabaho

Pinapayagan ng mga hindi imigranteng visa ang mga dayuhan na pumunta sa Estados Unidos upang magtrabaho pansamantala. Ang bawat kategorya ng visa ay may mga tiyak na kinakailangan sa pagiging karapat-dapat na dapat na maitatag bago ang pag-apruba.

Kasama sa mga kategoryang ito ng visa ang:

 • Pansamantalang Bisita para sa Negosyo / Turismo (B-1 / B-2):
  Para sa mga dayuhan na bumibisita sa US para sa turismo (B-2) o mga aktibidad sa negosyo na komersyal o propesyonal na likas na katangian sa Estados Unidos (B-1)
 • Mga Mangangalakal / Mamumuhunan sa Kasunduan (E-1 / E-2):
  Para sa may-ari, ehekutibo, tagapamahala, at mahahalagang manggagawa ng mga kwalipikadong kumpanya mula sa mga bansa sa kasunduan, na kwalipikado upang magsagawa ng kasunduang nakabatay sa kasunduan o hindi nalalagay sa Estados Unidos.
 • Mga Mangangalakal / Mamumuhunan sa Kasunduan (E-1 / E-2):
  Para sa may-ari, ehekutibo, tagapamahala, at mahahalagang manggagawa ng mga kwalipikadong kumpanya mula sa mga bansa sa kasunduan, na kwalipikado upang magsagawa ng kasunduang nakabatay sa kasunduan o hindi nalalagay sa Estados Unidos.
 • Mga Visa ng Mag-aaral (F-1):
  Para sa mga nternational na mag-aaral na naghahanap na mag-aral sa Estados Unidos. Pinapayagan ng ilang mga programa ang mga mag-aaral sa internasyonal na magtrabaho sa US na hindi sinasadya sa kanilang kurso ng pag-aaral.
 • Mga Espesyalista sa Trabaho / Modelo ng Modelo (H-1B):
  Para sa mga tagapag-empleyo na nagnanais na kumuha ng mga banyagang mamamayan sa mga posisyon na nangangailangan ng degree sa bachelor degree (specialty trabaho) o bilang mga modelo ng fashion.
 • Mga Trabahong Espesyalista sa Trabaho mula sa Chile o Singapore (H-1B1):
  Pansamantalang visa ng trabaho na partikular para sa mga imigrante sa Chile at Singapore na nagtatrabaho sa mga specialty na trabaho.
 • Exchange Visitor Program (J-1):
  Palitan ang mga bisita, mananaliksik na iskolar, at mga propesor na nakikilahok sa mga programang pangkalitan ng kultura.
 • Intracompany Transferees (L-1):
  Ang mga indibidwal na nagtatrabaho para sa isang subsidiary sa ibang bansa, magulang, sangay o kaakibat ng isang kumpanya ng US na papasok sa trabaho kung may dalubhasang kaalaman (L-1B) o posisyon ng ehekutibo / pamamahala (L-1A).
 • Mga Indibidwal ng Napakahusay na Kakayahang o Nakamit (O-1):
  Mga dayuhan na nagtataglay ng pambihirang kakayahan sa agham, sining, edukasyon, negosyo, o atletiko.
 • Mga Atletang Kinikilala sa Internasyonal o Aliwan (P-1):
  Mga kinikilalang internasyonal na aliwan o atleta na nakikipagkumpitensya sa isang kinikilala sa pandaigdigang pagganap.
 • Mga Hindi Nagtatrabaho na Relihiyosong Relihiyoso (R-1):
  Ang mga indibidwal na pumupunta sa US upang magtrabaho bilang isang ministro o iba pang relihiyosong trabaho para sa isang organisasyong pang-relihiyon.
 • Mga Propesyonal sa TN NAFTA:
  Para sa mga kumpanyang naghahangad na kumuha ng mga manggagawa sa Mexico o Canada kung ang propesyon ay nasasayang sa NAFTA.

Makipag-ugnayan sa amin