Tin cậy của bạn
Nhập cư Các cố vấn.

Kết hợp nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong ngành với sự cống hiến cá nhân để hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đạt được mục tiêu nhập cư của họ

Kiến thức bạn cần với sự hướng dẫn xứng đáng.

Với nhiều thập kỷ kinh nghiệm làm việc chặt chẽ với luật sư nội bộ, chủ doanh nghiệp, nghệ sĩ, đại lý di trú và các nhóm quốc tịch nước ngoài, Luật sư của chúng tôi thường xuyên thuyết trình và trình bày với các luật sư khác, đại lý di trú, công dân nước ngoài và hiệp hội luật sư về các phương pháp hay nhất và phát triển trong lĩnh vực nhập cư kinh doanh và đầu tư.

Insights

VỀ CHÚNG TÔI

Tại KLD LLP, chúng tôi sử dụng kinh nghiệm tư vấn của các tập đoàn, nghệ sĩ, trung tâm khu vực, gia đình, đại lý, nhà phát triển để phát triển các chiến lược nhập cư nhằm hoàn thành mọi mục tiêu. Tập trung vào nhập cư kinh doanh và đầu tư, khách hàng của chúng tôi bao gồm các tổ chức tài chính, các công ty Fortune 500, các công ty công nghệ và khoa học đời sống hàng đầu bên cạnh các quỹ đầu tư và công ty khởi nghiệp, những người ủy thác cho luật sư của chúng tôi hỗ trợ và phát triển thương hiệu của họ.

Tìm hiểu thêm

Lĩnh vực hoạt động